KÚLK – Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí „Plán rekultivace dočasně zabraných pozemků ze ZPF a PUPFL z důvodu těžby štěrkopísku v k.ú. Rynoltice“ (V 20.12.2016 – S 5.1.2017)

    Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí

    Logo - Evropská unie