KÚLK – oznámení „Plán rekultivace dočasně zabraných pozemků ze ZPF a PUPFL z důvodu těžby štěrkopísku v k.ú. Rynoltice“ (V 9.11.2016 – S 24.11.2016)

    KÚLK-oznámení „Plán rekultivace dočasně zabraných pozemků ze ZPF a PUPFL  z důvodu těžby štěrkopísku v k.ú. Rynoltice“

    Logo - Evropská unie