Krajský úřad Libereckého kraje – Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (V 17.6.2020 – S 10.8.2020)

    VV Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK

    Logo - Evropská unie