Informace ke koronaviru

  Od 1.3.2021 Omezení pohybu a setkávání lidí – formuláře

  Formulář cesty mimo prací

  Čestné prohlášení vzor  (pozn. čestné prohlášení stačí mít napsané i rukou)

  Potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce

  Pohyb mezi okresy – otázky a odpovědi

  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu od 1.3. 2021 do 21.3.2021 (V 1.3.2021)

  ___________________________________________________________________________________

  Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 424, 425, 426 o přijetí krizového opatření (V 22.10.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 8.října 2020 č. 398, 399, 400, 401, 402 o přijetí krizového opatření (V 9.10.2020)

   

  Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č.2/2020 ze dne  1.10.2020 (V 5.10.2020 – S 20.10.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 – vyhlášení Nouzového stavu na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 po dobu 30 dnů a č. 958 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. (V 2.10.2020)

   

  Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání (V 18.9.2020)

   

  Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání (V 18.9.2020)

   

  Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání (V 18.9.2020)

   

  Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání (V 10.9.2020)

   

  Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje s účinností od 24. 7. 2020 7. hod. (V 23.7.2020 – S 24.8.2020)

   

  Opatření obecné povahy ze dne  5. 6. 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic  (V 5.6.2020)

   

  Nařízení vlády ze dne 14. 4. 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2; Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 4. 2020 č. 415 a Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 4. 2020 č. 416 (V 15.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 9. 4. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 396 – o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 30. dubna 2020; č. 403 – o zrušení krizového opatření; č. 404 – k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (V 10.4.2020)

   

  Nařízení vlády ze dne 9. 4. 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. a Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 (V 10.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 387 – zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince od 14.4.2020; č. 388 – konání zasedání zastupitelstva (zrušeno č. 274); č. 393 – přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví uvedeným právnickým osobám; č. 394 – o zrušení bodu I. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247 (V 8.4.2020)

   

  Nařízení vlády ze dne 1. 4. 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 a Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. 3. 2020 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb. (V 2.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 1. 4. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 369 – přednostní zásobování Ministerstva vnitra uvedeným právnickým osobám následujícími výrobky; č. 377 – ode dne 2. 4. 2020 stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu bodu III. usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 332 mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti stanovené v bodech I., II. a IV. usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332 (V 2.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 31. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 352 – zákaz ode dne 2. 4. 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (V 1.4.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 332 – zákaz všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa; č. 333 – s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření; č. 334 – ode dne 31. 3. 2020 od 00:00 hod do 12. 4. 2020 vstup všech cizinců na území České republiky (V 31.3.2020)

   

  Sbírka zákonů č. 133,134,135,136,137/2020 ze dne 25.3.2020 (V 27.3.2020)

   

  Sbírka zákonů č. 129/2020 ze dne 24. 3. 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (V 27.3.2020)

   

  Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. 3. 2020, které omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy. (V 27.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 26. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 305 – zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí; č. 309 – stanovení dalších výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; č. 310 – výjimka z usnesení vlády z 12. 3. 2020 č. 198 a z 13. 3. 2020 č. 203 pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému (V 27.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – č. 274 – konání zasedání zastupitelstev; č. 275 – provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna; č. 276 – nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí/krajů zařazení do obecních/krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb; č. 278 – zákaz všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa; č. 279 – prodloužení zákazu volného pohybu osob na území ČR, a to do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; č. 280 – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; č. 281 – výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní (V 24.3.2020)

   

  Tisková zpráva Finančního úřadu pro Liberecký kraj

   

  Nařízení vlády ze dne 19. března 2020  č. 120/2020 , kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2; č. 121/2020 ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (V 23.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR ze dne 19. 3. 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření – OSVČ ošetřovné; č. 264 – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; č. 266 – zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb. (V 20.3.2020)

   

  Usnesení vlády ČR č. 247 ze dne 18. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest od 19. března 2020 00:00 hod.;č. 248 – prodloužení platnosti  povolení k zaměstnání schengenského víza a č. 249 – zákaz přítomnosti všech osob v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru (V 18.3.2020)

   

  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje a Metodický pokyn odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK (V 18.3.2020)

   

  Přerušení provozu Mateřské školy Rynoltice od 17.3.2020 12.00 hod. do odvolání (V 17.3.2020 – S 22.5.2020)

   

  Omezení provozu Mateřské školy Rynoltice od 17.3.2020 do odvolání (ZRUŠENO 17.3.2020, NAHRAZENO Přerušením provozu od 17.3.2020 12.00 hod. do odvolání)

   

  Mimořádné opatření Obecního úřadu Rynoltice – uzavření OÚ Rynoltice od 16.3.2020 (V 16.3.2020 – S 20.4.2020)

   

  Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území ČR od 16. 3. 2020 00:00 hod. do 24. 3. 2020 6:00 hod. (V 16.3.2020 – S 24.3.2020 NAHRAZENO usnesením vlády č. 279 ze dne 23.3.2020)

   

  Usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 o přijetí krizového opatření v oblasti maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (V 14.3.2020 – S 24.3.2020 NAHRAZENO usnesením vlády č. 280 ze dne 23.3.2020)

   

  Nařízení vlády a usnesení vlády (Krizová opatření ochrana vnitřních hranic) vyhlášená vládou dne 13.3.2020 (V 13.3.2020)

   

  Vyhlášení Nouzového stavu na území ČR ode dne 12.3.2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů (V 12.3.2020 – S 10.4.2020)

  Logo - Evropská unie