Exekutorský úřad Praha – Usnesení – odročení elektronické dražby nemovité věci p.p.č. 99, k.ú. Rynoltice na 25.6.2020 (V 22.5.2020 – S 29.6.2020)

    Exekutorský úřad Praha Usnesení p. Veselý – odročení elekronické dražby nem.věci p.p.č. 99, v k.ú. Rynoltice na 25.6.2020

    Logo - Evropská unie