Exekutorský úřad Olomouc – Dražební vyhláška – Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání na nemovitosti st.p.č. 336 a 354, p.č. 2282, vše v k.ú. Rynoltice (V 13.4.2021 – S 27.5.2021 v 11.45 hod.)

    Dražební vyhláška – Usnesení o nařízení prvního dražebníjho jednání –  povinný PF Investments a.s.

    Logo - Evropská unie