AOPK ČR – Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav (V 3.2.2020 – S 16.3.2020)

  VV Návrh OOP č. 1 2020

  Příloha č. 1 Seznam dotčených NPR

  Příloha č. 2 Zákresy přístupových tras

  Příloha č. 3 Území v ohlašovacím režimu činností uvedených v předmětu tohoto OOP

  Příloha č. 4 Adresář dotčených obcí a orgánů státní správy myslivosti a ochrany lesa

  Logo - Evropská unie