Dopravní automobil pro JSDH Rynoltice

    Dopravní automobil pro JSDH Rynoltice v celkové výši 1.018.400,- Kč byl spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR z programu č. 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450.000,- Kč a z prostředků Libereckého kraje 300.000,- Kč.

    Děkujeme oběma poskytovatelům dotace a Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje za podporu a metodickou pomoc.

    25446443_2079620332268693_9125726333805372315_nLogo_Liberecky_kraj

     

    Logo - Evropská unie