Obnova kamenného podstavce s litinovým křížem na p.p.č. 892, v k.ú. Jítrava

  Podstavec kříže stojí v zatravněném rovném terénu na okraji pole ve volné krajině u cesty směrem k Bílým kamenům nedaleko obce Jítrava na širokém kamenném stupni s jednoduše profilovanou podstupnicí. Základ tvoří pískovcové kvádry. Podloží podstavce bylo zcela zdeformováno, zčásti pohlceno a vyzdviženo kořenovým systémem vzrostlého stromu přímo za podstavcem. Podstavec byl vykloněn dopředu a doprava, dřík podstavce navíc významně vyosen, celý objekt byl nestabilní.

  Restaurátorský záměr zahrnoval rekonstrukci celého objektu do hypoteticky původního stavu s doplněním všech částí podstavce a jeho přeosazením. Litinový kříž dochovaný v torzu byl předán restaurátorovi obecných kovů a doplněn o navařený odlitek podle původního vzoru.

  Celý projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje částkou 101.846,99 Kč. Celkové výdaje projektu činily 145.495,70 Kč.

   

  Jítrava – Obnova kamenného podstavce s litinovým křížem při cestě na Bílé kameny (Foto po a před rekonstrukcí)

  Logo - Evropská unie