Cyklostezka sv. Zdislavy, úsek Jítrava

  Z Jítravy k sedlu na Větrníku byly částečně opraveny a částečně vybudovány nové pozemní komunikace pro cyklisty, kterými prochází Cyklostezka sv. Zdislavy. V místě stavby byla provedena příprava území a výstavba stavebních objektů dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení. Byly obnoveny povrchy, propustek a částečně též konstrukční vrstvy na bývalé silnici v Jítravě (SO 101.1 a SO 101.2a), byla vybudována Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/13 (SO 101.2b) a částečně opravena Lesní cesta (SO 101.3.)
  Celková délka vybudovaných úseků komunikací pro cyklisty je  1,342 km

  Celková výše způsobilých výdajů vynaložená příjemcem na projekt činila 3.036.181,61 Kč.

  Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje částkou:

  1.880.307,27 Kč

  Logo Libereckého kraje

  Logo - Evropská unie