Pořízení jednovrstvých zásahových obleků

    JSDHO Rynoltice disponuje kompletním zásahovým vybavením pro všechny členy výjezdové jednotky. Zásahové obleky má však pouze vícevrstvé. Vzhledem k vyšší četnosti výjezdů v letním období z důvodů sucha a z něho častěji vznikajících lesních požárů, zasahují členové JSDHO Rynoltice v těžkých zásahových oblecích v převážně hůře přístupném terénu a zásahy jsou pro ně o to víc náročné. Účelem pořízení jednovrstvých zásahových obleků bylo především snížení náročnosti zásahů členů JSDHO Rynoltice.

    Díky podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje bylo pořízeno 7 ks jednovrstvých zásahových obleků v celkové výši 58.074,- Kč a Liberecký kraj se spolupodílel ve výši 20.664,- Kč.

     

    Logo Libereckého kraje

    Logo - Evropská unie