Cyklostezka sv. Zdislavy, úsek Jítrava

  irop-logo-cyklostezka sv. Zdislavy

  Cyklostezka sv. Zdislavy - snímek ortofoto

   

  Název projektu: Cyklostezka sv. Zdislavy, úsek Jítrava

  Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

  SCLLD: MAS Podještědí 2014 – 2020

  Doba realizace: 2019 – 2020

  Celkový předpokládaný rozpočet: 8.860.000,- Kč

   

  Hlavním cílem projektu je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty podél komunikace I/13 sloužící zejména k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Realizace projektu povede ke zvýšení atraktivity pěší a cyklistické dopravy před dopravou individuální, což se pozitivně projeví v dopadu negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Rovněž dojde k segregaci pěších a cyklistů z přilehlé intenzivně využívané páteřní komunikace I/13, což se pozitivně projeví i v oblasti bezpečnosti dopravy v zájmové lokalitě projektu.

  Cyklostezka sv. Zdislavy je uvažována v celkové délce 37 km. V momentě dobudování celé cyklostezky se bude jednat o nemotorovou spojnici mezi Novým Borem a Bílým Kostelem nad Nisou s návazností na cyklomagistrály Ploučnice, Odra – Nisa i na vznikající cyklostezku Varhany.

  Výstupem projektu, na který byla poskytnuta podpora z fondů EU, je nově vybudovaná cyklostezka o délce 829 metrů.

  Logo - Evropská unie