Upozornění pro živnostníky – vlastníky barevných živnostenských listů (V 25.2.2022)

  Ke dni 1. 7. 2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona, v rámci které byly všechny původní volné živnosti spojeny v jednu živnost s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

  Od tohoto dne byly barevné živnostenské listy nahrazeny Výpisem ze živnostenského rejstříku a u všech podnikatelů, kteří měli volné živnosti, byla při návštěvě živnostenského úřadu provedena tak zvaná „transformace“, tedy úprava živnosti na znění, odpovídající živnostenského zákonu. V současné době je však v obvodu libereckého živnostenského úřadu stále evidováno cca 6 500 podnikatelů, u nichž dosud nebyla tato změna provedena. V mnoha případech se jedná o osoby, které svoje podnikání ukončily již před  delší dobou  a někteří  se dokonce domnívají, že jejich živnostenské oprávnění již zaniklo. 

  Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1. 7. 2008  barevný živnostenský list a nebyl po té nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili na  přepážkové pracoviště Nového Magistrátu, nám. Dr. E. Beneše  183/22, Liberec,  k projednání a jejich podnikání a  uvedení do souladu se současným  zněním zákona, případně k podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Žádost o zrušení oprávnění lze zaslat i písemně na adresu Magistrátu  Liberec.

  Totéž se týká i společností – a to i společností v likvidaci –  kterým bylo  živnostenské oprávnění vydáno před 1.7.2008 a nebylo ztransformováno. K  jednání se pak na živnostenský úřad musí dostavit osoba oprávněná za společnost jednat.  

  V případě, že si kdokoliv není jistý, zda ještě platí jeho živnostenské oprávnění, případně, zda již bylo uvedeno do souladu se zněním zákona, je možno zavolat na telefonní čísla 485 24 4848, 485 24 4858, 485 24 4856 nebo  485 24 48 45.  Informaci o evidenci v živnostenském rejstříku lze také zjistit na webových stránkách www.rzp.cz.

  Ing. Milena Havlová
  Živnostenský úřad

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  Magistrát města Liberec
  sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1;  46059 Liberec

  Logo - Evropská unie