Prohlášení o přístupnosti

  Obec Rynoltice (dále jen „obec“ se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.rynoltice.cz

  Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

  Přístupnost obsahu

  Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15.9.2020

  Toto prohlášení bylo revidováno dne 23.9.2020

  Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno Obcí Rynoltice. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

  Zpětná vazba

  Cílem obce je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

  Obec Rynoltice

  Rynoltice 199

  463 53 Křižany

  +420 485 172 181

  rynoltice@iol.cz

  Postupy pro prosazování práva

  V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra

  Odbor eGovernmentu

  Náměstí Hrdinů 1634/3

  140 21 Praha 4

  e-mail: pristupnost@mvcr.cz

  Dále je možní přidat nepovinné doplňující informace. Lze takto učinit například na základě vzoru MV (https://www.mvcr.cz/soubor/vzorove-prohlaseni-o-pristupnosti.aspx)

  Logo - Evropská unie