Povinně zveřejňované informace

  Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Název

  Obec Rynoltice

  2. Důvod a způsob založení

  Dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění

   
  Starosta: Ing. Jan Vacek
  Místostarostka: Soňa Starečková Postlová
  Podatelna: Martina Fialová
  Účetní: Jana Košlíková
   
  Zřizované organizace:
  4. Kontaktní spojení
   
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  oficiální
  Obec Rynoltice
  Rynoltice 199
  463 55 Rynoltice
   
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  oficiální
  Obec Rynoltice
  Rynoltice 199
  463 55 Rynoltice
   
  4.3 Úřední hodiny
  Pondělí:  8:00 – 11:30  13:00 – 16:00
  Středa:   8:00 – 11:30  13:00 – 17:00
   
  4.4 Telefonní čísla
  pevná linka: 485 172 181
  mobilní: 602 601 631 (starosta)
  mobilní: 725 971 201 (místostarostka)
   
  4.5 Adresa internetové stránky
   
  4.6 Adresa e-podatelny
  podatelna: rynoltice@iol.cz
   
  4.7 Další elektronické adresy
  4.8 Datová schránka
         pzfawug

  5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 151978559/0300

  6. IČO

  00263168

  7. DIČ

  CZ00263168

  8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

   

   

  8.2. Rozpočet

  8.3. Přijaté žádosti a odpovědi

  9. Žádosti o informace

  10. Příjem žádostí a dalších podání

  11. Opravné prostředky

  12. Formuláře

  13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz
  Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz
  Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz
  Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz

  14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  14.2 Vydané právní předpisy

  15. Úhrady za poskytování informací

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

  16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

  16.2 Výhradní licence

  V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2022

  Výroční zpráva za rok 2021

  Výroční zpráva za rok 2020

  Výroční zpráva za rok 2019

  Výroční zpráva za rok 2018

  Výroční zpráva za rok 2017

  Výroční zpráva za rok 2016

  Výroční zpráva za rok 2015

  Výroční zpráva za rok 2014

   

  Logo - Evropská unie