Odpadové hospodářství

  Místní poplatek za odpady na rok 2023 je splatný od 1. 2. 2023 do 30.6.20223 – jednorázově, dle OZV č. 2 /2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2022 dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem je možné zjistit ZDE.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

   

  Ekonomika vlastního odpadového systému

   

  Co a jak třídit do žlutých pytlů aktuálně k měsíci prosinec 2019 včetně často zjištěných nedostatků ve žlutých pytlích

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

  Jak by měl vypadat naplněný žlutý pytel s tříděným odpadem?

   

  EKO-KOM – Autorizovaná obalová společnost

  V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.
  Na přiloženém Osvědčení níže jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

  Logo - Evropská unie