Odpadové hospodářství

  Místní poplatek za odpady na rok 2021 je splatný nejdříve od 1. 2. 2021 a nejpozději do 30.6.2021 – jednorázově, dle OZV č. 6 /2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Výše poplatku 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt.

  Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt za třídění odpadů v roce 2020 dle evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem můžete zjistit ZDE.

  Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků) NEJSOU ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!

  Platbu lze provést v hotovosti na podatelně OÚ či bankovním převodem na č.ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka, počet osob v domácnosti.

   

  Ekonomika vlastního odpadového systému

   

  Co a jak třídit do žlutých pytlů aktuálně k měsíci prosinec 2019 včetně často zjištěných nedostatků ve žlutých pytlích

  Informační leták ke změně systému svozu a likvidace odpadů od 1.7.2019

  Jak by měl vypadat naplněný žlutý pytel s tříděným odpadem?

   

  Logo - Evropská unie