Ceník služeb

   

  Registrační poplatky: děti do 14 let 10,- Kč/rok
    důchodci a studenti 10,- Kč/rok
    dospělí 20,- Kč/rok
  Sankční poplatky:
  Poplatky z prodlení (překročení výpůjční lhůty):
    I. upomínka 10,- Kč
    II. upomínka 20,- Kč
    III. upomínka 50,- Kč
  Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu 10,- Kč
  Ztráta knihy a časopisu: až trojnásobek původní ceny a příplatek 20 Kč za knihovnické zpracování.
  Kopírování : formát A4 černobíle 2,- Kč/ stránka
    barevně 20,- Kč/stránka
  Tisk z počítače a internetu : Formát A4 černobíle 2,50 Kč/stránka
    barevně 20,- Kč/stránka
  Logo - Evropská unie