Víte, jak se zachovat při mimořádných událostech?

  Zajímavé odkazy pro občany a obce v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí:

   

  Krizový portál Libereckého kraje:

  https://pkr.kraj-lbc.cz/pkr/

   

  Povodňový portál Libereckého kraje:

  http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/

   

  Informace na stránkách Magistrátu statutárního města Liberec

  http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/co-delat-kdyz/mimoradne-udalosti/postupy-magistratu-pro-reseni-mimoradnych-udalosti/

   

  Informace na stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje:

  https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost.aspx

  https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx

   

  Pro nahlášení pálení na Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje použijte tento odkaz:

  https://paleni.izscr.cz/

   

  Další odkazy na organizace poskytující služby v oblasti IZS a pomoci nejenom při řešení krizových situací najdete v dokumentu Co dělat když? Na adrese:

  http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-kancelar-tajemnika/oddeleni-krizoveho-rizeni/oddeleni-krizoveho-rizeni.html

  Logo - Evropská unie