Pošta Partner Rynoltice – Rozsah hodin pro veřejnost od 09/2021 (V 8.9.2021 – S 9.1.2022)

    Od 1.9.2021 je na poště Partner Rynoltice nový provozovatel – pí. Fialová a my věříme, že teď už zůstane provozní doba na dlouho stanovena tak, jak je uvedena níže…

    Nový provozovatel Pošty Partner se těší na Vaši návštěvu.

    Logo - Evropská unie