Dopravní omezení na silnici I/13 v rámci stavby „I/13 Rynoltice, průtah“ od 28.3.2022 (V 23.3.2022)

  Od pondělí 28. 3. 2022 budou zahájeny práce na stavbě „I/13 Rynoltice, průtah“, kterou financuje ŘSD ČR společně s obcí. Aktuálně zde probíhají přípravné práce a kácení stromů. Řidiči místem projedou jedním jízdním pruhem a kyvadlový provoz bude během dne řízen semafory, po pracovní době bude místo plně průjezdné. Ukončení opravy plánují do 30. 8 .2022.

  Předmětem prací je obnova krytu vozovky, oprava silniční kanalizace, zhotovení vjezdových ostrůvků, úpravy přechodů pro chodce a souvisejícího osvětlení. Dále dojde k úpravě autobusových zastávek a křižovatek, ale i obnově dopravního značení.

  Akce „I/13 Rynoltice, průtah“ je společný projekt s obcí, kdy ŘSD ČR financuje opravu silnice a kanalizací přibližně za 18 mil. Kč bez DPH a obec investuje do chodníků, veřejného osvětlení a místní komunikace asi 10 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem prací je společnost Strabag a.s.

  Během částečné uzavírky na sil.č. I/13 a úplnou uzavírkou sil.č. III/27244 v Rynolticích budou v přímo dotčeny spoje linek 500273, 540075 a 540076 ČSAD Liberec, a.s. (celkem cca desítky spojů především v pracovní den a dále desítky v sobotu, v neděli a ve vybrané státní svátky).

  Souhlas dopravního úřadu s částečnou uzavírkou na sil. č. I/13 a úplnou uzavírkou sil.č. III/27244 v Rynolticích

  Schválený návrh dopravního značení

  Po dobu trvání předmětné uzavírky na sil.č. I/13J a na sil.č. III/27244 v Rynolticích dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek:
  Rynoltice,,Jednota – neobsluhována na stávajícím stanovišti (náhrada viz DIO)
  Rynoltice,,Jednota – obsluhována na náhradním/dočasném stanovišti (celkem 4 označníky viz DIO – 2x na sil.č. I/13 a 2x na sil.č. III/2716 vždy na obou stranách komunik.) – variantně neobsluhována spoji linky 500273
  Rynoltice,,Obú – neobsluhována spoji linky 540076, 540075 a vybranými spoji linky 500273
  Rynoltice,,hřiště – obsluhována navíc spoji 540076, 540075 a vybranými spoji linky 500273
  Rynoltice,,kult.dům – variantně neobsluhována spoji linky 500273
  Jabllonné v Podj.,,Lvová – variantně neobsluhována spoji linky 500273

  Úprava jízdních řádů regionální autobusové dopravy 🚌 v rámci stavby „I/13 Rynoltice, průtah“ od pondělí 28.3.2022 
   
  Z důvodu dopravních omezení plynoucích z rekonstrukce silnice I/13 přes obec Rynoltice dojde od pondělí 28.3.2022 k následujícím úpravám jízdních řádů regionální autobusové dopravy:
  Linka 75 IDOL (Rynoltice – Dolní Suchá – Hrádek n.Nisou) ➡️
  Odpolední spoje č.20 a 23 zastaví v obou směrech v zastávce Rynoltice, hřiště náhradou za zastávku Rynoltice,ObÚ
  Linka 76 IDOL (Hrádek n.Nisou – Horní Sedlo – Rynoltice – Jablonné v Podj.) ➡️
  Odpolední spoje č.11, 12, 15 a 16, vedené v trase Hrádek n.Nisou – Rynoltice a zpět, zastaví v obou směrech v zastávce Rynoltice, hřiště náhradou za zastávku Rynoltice,ObÚ.
  Linka 273 IDOL (Heřmanice – Jablonné v Podj. – Rynoltice – Dubnice – Stráž p. Ralskem) ➡️
  Spoje č.2, 4, 6 a 8 ve směru od Stráže p. Ralskem a Janovic do Jablonného v Podještědí, resp. Heřmanic, zastaví v zastávce Rynoltice, hřiště náhradou za zastávku Rynoltice,ObÚ.
  Spoje č.1, 3, 5 a 7 v opačném směru od Jablonného v P. do Janovic a Stráže p. Ralskem pojedou po pravidelné trase přes zastávku Rynoltice,ObÚ.

  Na linkách 240; 273 a 440 ve směru na Jablonné v Podještědí a zpět bude v závislosti na pokračování stavebních prací docházet k dočasným přesunům stanovišť zastávky Rynoltice, Jednota do provizorní polohy na východním okraji obce (v blízkosti s křižovatkou silnice od Hrádku n. Nisou-Horního Sedla).

  Na lince 76 ve směru na Hrádek n. Nisou a zpět může rovněž v závislosti na pokračování stavebních prací dojít k dočasným přesunům stanovišť zastávky Rynoltice, Jednota do provizorní polohy na silnici III/2716 do blízkosti domu č.p.244, tj. cca 200 metrů od křižovatky směrem na Horní Sedlo.

  Termíny přesunů stanovišť závisejí na postupu stavby.

  Upozorňujeme, že u všech linek může vlivem dopravních omezení docházet ke zpožděním spojů úměrně k hustotě provozu na dotčených komunikacích.
  Výlukové jízdní řády:
  75 Rynoltice-Dolní Suchá-Hrádek n.Nisou-Loučná-Hrádek n.Nisou
  76 Hrádek n.Nisou-Horní Sedlo-Rynoltice-Jablonné v Podještědí
  273 Heřmanice – Jablonné v Podještědí – Rynoltice – Dubnice – Stráž pod Ralskem
  Omlouváme se za případné komplikace při Vašich cestách a děkujeme za pochopení.
   
  KORID LK, spol. s r. o.

  Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I13 v intravilánu a extravilánu obce Rynoltice

   

   

  Logo - Evropská unie