Informace o zhoršené nákazové situaci – africký mor prasat – aktualizace k 8.12.2021 (V 8.12.2021)

  Vážení spoluobčané,    

  chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat.  Tato nákaza, která se v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského výběžku. 

  Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění domácích a divokých prasat a představuje vážnou hrozbu i pro chovatele domácích prasat.

  Není přenosné na člověka ani jiné živočišné druhy, ale neexistuje proti němu ani léčba, ani očkování. Přenos této nákazy je přes dutinu ústní a nosní, kontaktem s nakaženými prasaty domácími nebo divokými, tepelně neopracovanými odpady ze společného stravování, kontaminovanou podestýlkou, slámou apod. Výjimečně je možný přenos kanibalismem, klíšťaty a hmyzem. Jako přenašeč nákazy může působit i člověk, a to prostřednictvím oblečení a nástrojů znečištěnými při kontaktu s nakaženými zvířaty nebo prostřednictvím špatně tepelně opracovaných potravin (pokrmů, výrobků) z divokých prasat.  

  Onemocnění může způsobit závažné zdravotní dopady na hospodářství s chovem domácích prasat, která jsou v případě zjištění nákazy zlikvidována. Tato likvidace a následná opatření působí velké ekonomické ztráty a v celostátním a mezinárodním rozsahu rozvrat obchodování se zvířaty a živočišnými produkty.

  Žádáme občany, aby omezili vstupy do lesů, kde se divoká prasata zdržují. Plašením zvířat lidskou přítomností se zvyšuje neklid a migrace zvířat, která napomáhá šíření nákazy. Tím současně nepříznivě působí na možnost snižování populace černé zvěře odstřelem či jinými způsoby.

  S nalezeným uhynulým divokým prasetem nemanipulujte, nález a místo nálezu hlaste na mobilní číslo Krajské veterinární správy – 720 995 207.    

  Snižování populace a mechanické bariery bránící migraci jsou významnými prostředky prevence šíření této nákazy.

  Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat na území České republiky

  Mapa PIO6122021

  Aktuální informace k africkému moru prasat je možné najít na stránkách SVS https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/

   

  Děkujeme za porozumění a pomoc při řešení tohoto nelehkého úkolu.

  Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Liberecký kraj

  Leták – Africký mor prasat

  Logo - Evropská unie