Finanční úřad pro Liberecký kraj – Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území (V 29.11.2022)

  Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

  ČÚZK Revize leták

  ČÚZK Mapování leták

  Kontakty na územní pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj

   

  V průběhu roku 2022 byly nebo budou ukončeny obnovy katastrálního operátu a revize katastrálních území, nacházející se v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj:

  operát
  Informace o ukončení revize nebo mapování v celé ČR lze nalézt na stránkách ČUZK na odkazech:
  a
  Vlastníci nemovitých věcí, kteří jsou poplatníky daně z nemovitých věcí ve výše uvedených katastrálních územích, mají povinnost nahlásit změny příslušnému správci daně nejpozději do 31.01.2023, pokud u nich došlo revizí katastrálních území nebo obnovou katastrálního operátu ke změnám v katastru nemovitostí do 31.12.2022, a to buď:
  • dopisem, pokud nastalé změny nezpůsobí změnu daňové povinnosti, např. revizí došlo ke sloučení dvou parcel, výsledkem je jedna parcela se stejnou výměrou a stejným druhem pozemku
  nebo
  • podáním daňového přiznání (dílčího daňového přiznání), pokud nastalé změny způsobí změnu daňové povinnosti, např. revizí došlo ke změně způsobu využití stavby u víceúčelového objektu na bytový dům nebo ke změně výměry pozemku.
  Logo - Evropská unie