Finanční úřad pro Liberecký kraj – Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2022

  1_FS_Informace_pro_poplatniky_DNE

  2_SZIF_Informace_pro_poplatniky_DNV

  3_SZIF_Jak_zaevidovat_krajinne_prvky

  4_SZIF_Obecne_informace_k_zadosti

  5_MZe_Metodika_mokrad

  6_MZe_Informace_krajinne_prvky

  7_MZP_mokrady_mezinarod_vyz

  Logo - Evropská unie