Zastupitelstvo obce

  Zastupitelstvo obce Rynoltice má 15 členů.

  Níže je seznam zastupitelů, radních

  jméno pozn.
  Ing. Vacek Jan  starosta,radní obce
  Starečková Postlová Soňa  místostarostka,radní obce
  Kubínková Irena  radní,zastupitel obce
  Ing. Schlösinger Petr  radní,zastupitel obce
  Mgr.Bc. Urbanová Petra  radní,zastupitel obce
  Kotek Martin  zastupitel
  Mařík Karel  zastupitel
  Patková Martina  zastupitel
  Postl Jiří  zastupitel
  Svoboda Michal  zastupitel
  Špaček Ondřej  zastupitel
  Švanda Jaroslav  zastupitel
  Ing. Koucký Libor  zastupitel
  Ing. Žatečka Pavel  zastupitel
  Žatečková Markéta  zastupitel

   

  Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

  Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

   

  Kontrolní výbor :

  •  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
  •  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku  samostatné působnosti
  •  plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

  Předseda: Kubínková Irena

  Členi: Švanda Jaroslav , Vacek Jaroslav ml.

   

  Finanční výbor :

  • plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu

  Předseda: Michal Svoboda

  Členi : Ing. Lenka Štibrányiová, Ing. Holubová Kristýna

   

  Podklady pro jednání:

  Přístup do podkladů je zabezpečen v souladu s GDPR (určeno pouze pro zastupitele) a jsou k dispozici na tomto odkazu:

  http://www.rynoltice.cz/materialy-pro-zastupitelstvo-obce/